Terapie pre bábätká

Kraniosakrálna terapia pre bábätká a deti

Neinvazívna terapeutická metóda, ktorá pomocou špeciálnych jemných dotykov prináša zlepšenie zdravia, navodzuje hlboké vnútorné uvoľnenie a podporuje samoozdravné procesy v organizme. Jej názov pochádza z latinského názvu cranium (lebka) a os sacrum ( krížová kosť).

Motýlia masáž

Jemná a veľmi účinná metóda na uvoľnenie citových a emocionálnych blokov utvorených v období prenatálneho vývoja až do veku cca 5- 6 rokov života dieťaťa. Počas vnútromaternicového vývoja je plod - nenarodené dieťa plne napojené na matku, vníma všetky jej emócie, pocity a tie sa zapisujú do jeho bunkovej pamäti.

Baby masáž (dojčenská masáž)

Baby masáž/ dojčenská masáž je rokmi a generáciami overenou metódou, ktorá podporuje správny psychomotorický vývoj bábätiek. Zároveň stimuluje obehový, tráviaci, hormonálny a imunitný systém, lepšiu koordináciu pohybov, prepojenie medzi neurómni, rozvoj svalov a svalového napätia.

Kraniosakrálna terapia (KST)

Je to neinvazívna terapeutická metóda, ktorá pomocou špeciálnych jemných dotykov prináša zlepšenie zdravia, navodzuje hlboké vnútorné uvoľnenie a podporuje samoozdravné procesy v organizme. Jej názov pochádza z latinského názvu cranium (lebka) a os sacrum ( krížová kosť).

Počas KST terapeut pohmatom na rôznych častiach tela vyhľadáva kraniosakrálny rytmus (pulz) , jeho obmedzenia a jemným tlakom obnovuje kraniosakrálnu rovnováhu.

Po kraniosakrálnom ošetrení dochádza k hlbokému uvoľneniu, odstráneniu zistených dysbalancií, nevyriešených pôrodných a iných tráum, dôsledov úrazov, operácií a rôznych stresových situácií. Kraniosakrálny rytmus (pulz) vzniká pohybom tekutiny (mozgovomiechového moku) obklopujúcej mozog a miechu, pulzuje v pravidelnom rytme asi 6 až 12- krát za minútu.

Prečo je kraniosakrálna terapia vhodná pre bábätká a deti:

Terapia je vhodná pre deti všetkých vekových kategórií, od miminiek až po adolescentov.
Obzvlášť z nej profitujú novorodencia v niektorých krajinách je súčasťou popôrodnej starostlivosti o bábätká. Pôrod je pre dieťa traumatizujúca udalosť dokonca aj v prípade, keď má nekomplikovaný priebeh a môže mať vplyv na jeho ďalší psychický a fyzický vývin.

Počas pôrodu dochádza ku kompresii hlavičky bábätka.
Lebečné kosti sú poddajné a vplyvom kompresívneho tlaku, ktorý v niektorých prípadoch prevyšuje kompenzačné mechanizmy, dochádza ku kraniosakrálnym dysbalanciám.

Najviac zaťaženou časťou je oblasť záhlavia. S kraniosakrálnou dybalanciou vzniknutou počas pôrodu mnohorát súvisia ťažkosti akými sú: gastroezofageálny reflux, dráždivosť, zvýšený/ znížený svalový tonus, tortikolis, problémy so spánkom a nekľudom bábätka a i..

Pokiaľ ostanú nepovšimnuté, môžu v budúcnosti vyústiť do ďalších zdravotných komplikácií; napr. do problémov s rečou, zrakom, správaním, opakovanými infekciami uší a prínosných dutín, poruchami učenia, správania, dyslexiou, dysgrafiou, ADHD, chybným držaním tela, skoliózou, a i.

Pri akých stavoch pomáha:

Ako prebieha ošetrenie

Ošetrenie prebieha v závislosti na veku a spolupráce dieťaťa.  Malé miminká sa ošetrujú niekedy priamo počas dojčenia v náručí matky, staršie deti sa môžu počas ošetrenia buď hrať,  čítať si knižku, či pozerať rozprávku. Miesto sa  sa taktiež prispôsobuje potrebám dieťaťa,  dôležité je, aby bolo v svojom pohodlí a malo pocit bezpečia.  Ak máte doma nejakú obľúbenú hračku alebo knižku, je dobré si ju so sebou priniesť. U väčších detí sa terapia vykonáva na  masážnom lehátku,  kde si dieťa počas ošetrenia môže zrelaxovať, či pospať zakryté dekou. 

Dĺžka terapie a frekvencia ošetrení

Dĺžka terapie je u malých detí cca 15- 30 minút, u straších detí cca 30- 60 minút. Čo sa týka frekvencie jednotlivých ošetrení, nie sú stanovené všeobecké pravidlá.  Pri posudzovaní sa rešpektuje jedinečnosť  a individualita každého dieťaťa.  Vo  väčšine prípadov  sa frekvencia jednotlivých ošetrení stanovuje  po  vzájomnom dohovore s rodičmi  aj na základe reakcií na predošlú terapiu.  Pre docielenie lepších výsledkov sa odporúča absolvovať aspoň 5- 10 ošetrení  v intervale 1- 4 týždňoch.

Motýlia masáž (metamorfná technika)

Je jemná a veľmi účinná metóda na uvoľnenie citových a emocionálnych blokov utvorených v období prenatálneho vývoja až do veku cca 5- 6 rokov života dieťaťa. 

terapie-pre-deti-mudr-miroslava-palonder-terapie-pre-deti-pexels-pavel-danilyuk-7220923-scaled-terapie-pre-deti-mudr-miroslava-palonder
Počas vnútromaternicového vývoja je plod – nenarodené dieťa plne napojené na matku, vníma všetky jej emócie, pocity a tie sa zapisujú do jeho bunkovej pamäti.

Prenatálne zážitky následne predurčujú jeho myslenie, správanie a vnímanie života.

Ak matka počas obdobia tehotenstva prežila nejaké nepriaznivé okolnosti, traumy, obavy, tieto pocity sa prenášajú aj na dieťa a môžu sa odzrkadliť v jeho neskoršom vnímaní seba a jeho životného postoja.

Táto jemná masáž zároveň napomáha energeticky odstrániť negatívne vzorce, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu.

Je vhodná pre všetky vekové kategórie, najideálnejšia však pre deti a tehotné ženy. Keď sa aplikuje masáž tehotnej mamičke, profituje z terapie nielen ona, ale aj jej dieťa.

Ako prebieha ošetrenie a dĺžka terapie

Masáž sa aplikuje na špecifické línie oblasti vnútornej strany chodidla ( v oblasti nártu), na rukách a na hlave.

Jedno sedenie trvá u detí 15- 30 minút, u starších detí a dospelách 60 minút.Motýliu masáž je vhodné opakovať minimálne 3- krát v intervale 1- 2 týždňov.

Baby masáž (dojčenská masáž) a ponuka kurzov

Baby masáž/ dojčenská masáž je rokmi a generáciami overenou metódou, ktorá podporuje správny psychomotorický vývoj bábätiek.

Zároveň stimuluje obehový, tráviaci, hormonálny a imunitný systém, lepšiu koordináciu pohybov, prepojenie medzi neurómni, rozvoj svalov a svalového napätia.

Má blahodárne účinky na uvoľnenie plynatosti, koliky, fyzického a psychického napätia. Napomáha pri lepšej relaxácii a ukľudnení pred nočným spánkom.

Okrem benefitov pre bábätká, má rovnoko mnohé prínosy aj pre rodičov.

Pomáha im lepšie pochopiť a podporovať vlastné dieťa, podporuje vytváranie citovej väzby a prehlbuje vzájomný vzťah medzi dieťaťom a rodičom.

Priebeh kurzu

Kurz je možné absolvovať po vzájomnom dohovore jednak individuálnou formou, eventuálne v malej skupinke mamičiek a bábätiek.

Cieľom workshopu je naučiť rodičov techniku kojeneckých masáží . Kojenecké masáže sú veľmi účinným prostriedkom v podpore vytvárania vzájomnej väzby medzi rodičmi a deťmi, učí rodičov empatii, láske a tolerancii.

U detí masáže podporujú správny psychomotorický vývoj, obehový, hormonálny, lymfatický, nervový a imunitný systém. Masáže deťom pomáhajú lepšie sa uvoľniť, ukľudniť pred spánkom a normalizovať svalové napätie.

Kurz je vedený interaktívnou formou, má teoretickú aj praktickú časť. Rodičia budú masírovať vlastné dieťa.V prípade, keď dieťa nebude spolupracovať, budú mať k dispozícii inštruktážne bábiky.

V rámci kurzu rodičia obdržia letáčik s názornou ukážkou jednotlivých ťahov a vzorku masážneho oleja.
Na kurz je potrebné priniesť malú deku a jednorázokú podložku pod dieťa.

Trvanie kurzu.
Dĺžka kurzu je 3x 60 minút.

Cena za celý kurz 50€ a po dohodnutí termine si ho môžeze zakúpiť v mojom obchode.

Termín akejkoľvek terapie si so mnou vopred dohodnite emailom a následne zakúpte v e-shope.

Nákupný košík