Individuálne terapie

Vzhľadom k pracovnej vyťaženosti mám veľmi limitované možnosti pre individuálne terapie a masáže. Objednať sa je možné len po vzájomnom dohovore e- mailom. Ďakujem Vám za pochopenie.

Kraniosakrálna terapia pre bábätká a deti

Neinvazívna terapeutická metóda, ktorá pomocou špeciálnych jemných dotykov prináša zlepšenie zdravia, navodzuje hlboké vnútorné uvoľnenie a podporuje samoozdravné procesy v organizme. Jej názov pochádza z latinského názvu cranium (lebka) a os sacrum ( krížová kosť).

Motýlia masáž

Jemná a veľmi účinná metóda na uvoľnenie citových a emocionálnych blokov utvorených v období prenatálneho vývoja až do veku cca 5- 6 rokov života dieťaťa. Počas vnútromaternicového vývoja je plod - nenarodené dieťa plne napojené na matku, vníma všetky jej emócie, pocity a tie sa zapisujú do jeho bunkovej pamäti.

Access Bars®

Relaxačná terapia, ktorá vznikla v USA v 90.tych rokoch. Je zameraná na dotykovú stimuláciu 32 bodov na hlave. V týchto bodoch sú uskladnené všetky naše myšlienky, úvahy, emócie a postoje; kladné aj záporné, ktoré boli pre nás v určitých etapách života dôležité.

Spineworks

Spineworks ( v preklade práca s chrbticou) je komplexná terapia (druh jemnej masáže), ktorá sa prednostne zaoberá mäkkými štruktúrami tela (svaly, väzy, spojivové tkanivo). Princípom masáže je snaha o obnovenie narušenej komunikácie medzi mozgom, svalmi a nervami; stimulácia procesov vedúcich k uzdravenia tela.

Kraniosakrálna terapia (KST)

Je to neinvazívna terapeutická metóda, ktorá pomocou špeciálnych jemných dotykov prináša zlepšenie zdravia, navodzuje hlboké vnútorné uvoľnenie a podporuje samoozdravné procesy v organizme. Jej názov pochádza z latinského názvu cranium (lebka) a os sacrum ( krížová kosť).

Počas KST terapeut pohmatom na rôznych častiach tela vyhľadáva kraniosakrálny rytmus (pulz) , jeho obmedzenia a jemným tlakom obnovuje kraniosakrálnu rovnováhu.

Po kraniosakrálnom ošetrení dochádza k hlbokému uvoľneniu, odstráneniu zistených dysbalancií, nevyriešených pôrodných a iných tráum, dôsledov úrazov, operácií a rôznych stresových situácií. Kraniosakrálny rytmus (pulz) vzniká pohybom tekutiny (mozgovomiechového moku) obklopujúcej mozog a miechu, pulzuje v pravidelnom rytme asi 6 až 12- krát za minútu.

Prečo je kraniosakrálna terapia vhodná pre bábätká a deti:

Terapia je vhodná pre deti všetkých vekových kategórií, od miminiek až po adolescentov.
Obzvlášť z nej profitujú novorodencia v niektorých krajinách je súčasťou popôrodnej starostlivosti o bábätká. Pôrod je pre dieťa traumatizujúca udalosť dokonca aj v prípade, keď má nekomplikovaný priebeh a môže mať vplyv na jeho ďalší psychický a fyzický vývin.

Počas pôrodu dochádza ku kompresii hlavičky bábätka.
Lebečné kosti sú poddajné a vplyvom kompresívneho tlaku, ktorý v niektorých prípadoch prevyšuje kompenzačné mechanizmy, dochádza ku kraniosakrálnym dysbalanciám.

Najviac zaťaženou časťou je oblasť záhlavia. S kraniosakrálnou dybalanciou vzniknutou počas pôrodu mnohorát súvisia ťažkosti akými sú: gastroezofageálny reflux, dráždivosť, zvýšený/ znížený svalový tonus, tortikolis, problémy so spánkom a nekľudom bábätka a i..

Pokiaľ ostanú nepovšimnuté, môžu v budúcnosti vyústiť do ďalších zdravotných komplikácií; napr. do problémov s rečou, zrakom, správaním, opakovanými infekciami uší a prínosných dutín, poruchami učenia, správania, dyslexiou, dysgrafiou, ADHD, chybným držaním tela, skoliózou, a i.

Pri akých stavoch pomáha:

Ako prebieha ošetrenie

Ošetrenie prebieha v závislosti na veku a spolupráce dieťaťa.  Malé miminká sa ošetrujú niekedy priamo počas dojčenia v náručí matky, staršie deti sa môžu počas ošetrenia buď hrať,  čítať si knižku, či pozerať rozprávku. Miesto sa  sa taktiež prispôsobuje potrebám dieťaťa,  dôležité je, aby bolo v svojom pohodlí a malo pocit bezpečia.  Ak máte doma nejakú obľúbenú hračku alebo knižku, je dobré si ju so sebou priniesť. U väčších detí sa terapia vykonáva na  masážnom lehátku,  kde si dieťa počas ošetrenia môže zrelaxovať, či pospať zakryté dekou. 

Dĺžka terapie a frekvencia ošetrení

Dĺžka terapie je u malých detí cca 15- 30 minút, u straších detí cca 30- 60 minút. Čo sa týka frekvencie jednotlivých ošetrení, nie sú stanovené všeobecké pravidlá.  Pri posudzovaní sa rešpektuje jedinečnosť  a individualita každého dieťaťa.  Vo  väčšine prípadov  sa frekvencia jednotlivých ošetrení stanovuje  po  vzájomnom dohovore s rodičmi  aj na základe reakcií na predošlú terapiu.  Pre docielenie lepších výsledkov sa odporúča absolvovať aspoň 5- 10 ošetrení  v intervale 1- 4 týždňoch.

Motýlia masáž (metamorfná technika)

Je jemná a veľmi účinná metóda na uvoľnenie citových a emocionálnych blokov utvorených v období prenatálneho vývoja až do veku cca 5- 6 rokov života dieťaťa. 

terapie-pre-deti-mudr-miroslava-palonder-terapie-pre-deti-pexels-pavel-danilyuk-7220923-scaled-terapie-pre-deti-mudr-miroslava-palonder
Počas vnútromaternicového vývoja je plod – nenarodené dieťa plne napojené na matku, vníma všetky jej emócie, pocity a tie sa zapisujú do jeho bunkovej pamäti.

Prenatálne zážitky následne predurčujú jeho myslenie, správanie a vnímanie života.

Ak matka počas obdobia tehotenstva prežila nejaké nepriaznivé okolnosti, traumy, obavy, tieto pocity sa prenášajú aj na dieťa a môžu sa odzrkadliť v jeho neskoršom vnímaní seba a jeho životného postoja.

Táto jemná masáž zároveň napomáha energeticky odstrániť negatívne vzorce, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu.

Je vhodná pre všetky vekové kategórie, najideálnejšia však pre deti a tehotné ženy. Keď sa aplikuje masáž tehotnej mamičke, profituje z terapie nielen ona, ale aj jej dieťa.

Ako prebieha ošetrenie a dĺžka terapie

Masáž sa aplikuje na špecifické línie oblasti vnútornej strany chodidla ( v oblasti nártu), na rukách a na hlave.

Jedno sedenie trvá u detí 15- 30 minút, u starších detí a dospelách 60 minút.Motýliu masáž je vhodné opakovať minimálne 3- krát v intervale 1- 2 týždňov.

ACCESS BARS®

ACCESS BARS® je relaxačná terapia, ktorá vznikla v USA v 90.tych rokoch.

Je zameraná na dotykovú stimuláciu 32 bodov na hlave.

V týchto bodoch sú uskladnené všetky naše myšlienky, úvahy, emócie a postoje; kladné aj záporné, ktoré boli pre nás v určitých etapách života dôležité.

Počas prúdenia Barsov sa spomaľujú mozgové vlny, spúšťa sa hlboká relaxácia, pri ktorej sa môžu negatívne informácie uvoľniť, rozpustiť a naštartuje sa samoozdravný proces.

Terapia ACCESS BARS je účinná na:

Ako prebieha ošetrenie a dĺžka terapie:Terapia sa vykonáva na lehátku v polohe na chrbte, jemnými dotykmi rúk.

Dĺžka terapie závisí od veku: v malých detí je postačujúca dĺžka 15-30 minút, u väčších detí 60 min, u dospelých 60-90 minút.

Odporúča sa aplikovať minimálne 3 terapie, zopakovať v rozmedzí 3 týždňov.

Spineworks

Spineworks (v preklade práca s chrbticou) je komplexná terapia (druh jemnej masáže), ktorá sa prednostne zaoberá mäkkými štruktúramitela ( svaly, väzy, spojivové tkanivo).

Princípom masáže je snaha o obnovenie narušenej komunikácie medzi mozgom, svalmi a nervami; stimulácia procesov vedúcich k uzdravenia tela. Používa tzv. neuro-muskularný prístup.

Úlohou chrbtice je chrániť miechu; preto je pravdepodobne najdôležitejšiou posturálnou časťou tela a zohráva kritickú úlohu pri mnohých problémoch.

Napätie v chrbticových svaloch môže ovplyvniť vývoj chrbtice aj iných častí tela, veľa zdanlivo nesúvisiacich symptómov a chorôb môže byť ovplyvnené napätými svalmi pozdĺž chrbtice.

Pre koho je vhodná.

Terapia je vhodná pre deti školského veku, hlavne s diagnózami: chybné držanie tela, svalové dysbalancie, skolióza, migréna, bolesti chrbta, poúrazové stavy, a i.

Dĺžka trvania terapie je 60- 90 minút.

Termín akejkoľvek terapie si so mnou vopred dohodnite emailom alebo telefonicky a následne zakúpte v e-shope.

Nákupný košík