Rodinné konštelácie

V prípade, že máte výchovný, zdravotný alebo akýkoľvek iný problém so svojím dieťaťom, neviete si rady, potrebujete pomôcť a podporiť, neváhajte ma kontaktovať, pozrieme sa na to spoločne cez figúrky.

Čo sú rodinné a systemické konštelácie

Všetci sme súčasťou určitého systému,  do ktorého patríme a máme v ňom svoje miesto. Tým najzákladnejším a najdôležitejším systémom je rodina. Do rodinného systému sme vstúpili pri svojom narodení a nikto z nás z neho nemôže vystúpiť alebo byť z neho vytestený, v opačnom prípade vzniká nesúlad. 

Na to, aby sa nám v živote darilo, aby sme vytvárali zdravé vzťahy a viedli šťastný život je veľmi dôležité, aby sme v rodinnom systéme (ale aj iných systémoch) boli na správnom mieste, ktoré nám prináleží, aby sme uznali všetkých jeho členov a rešpektovali hierarchiu systému.

Málokto si uvedomuje, že náš osud a život je ovplyvnený nielen tým, čo prežívame v súčastnosti, ale tiež udalosťami v histórii nášho rodu.

Sme pokračovaním, ďalšou generáciou v príbehu našej rodiny. Ak sa v príbehu našej rodiny objavia negatívne postoje ako hnev, odmietanie, nenávisť, strach, neprijatie, odvrhnutie, preruší sa tok energie smerom k nám a my strácame spojenie s našimi koreňmi.

Okrem rodinného systému každý z nás patrí aj do iných systémov, napr. partnerský, školský, pracovný, firemný,  športový klub, kamaráti alebo akákoľvek skupina ľudí. Každý systém sa riadi presnými pravidlami, ktoré sú nasledovné:

Každý patrí do systému a má v ňom svoje miesto.

Vytesnenie jedného z členov systému prináša nesúlad vo vzťahoch.

Rešpektovanie poradia príchodu jednotlivých členov do systému.

Nerešpektovanie poradia je dôvodom  nesúladu.

Rovnováha dávania a prijímania.

Porušením tohoto pravidla dochádza k nesúľadu v systéme.

Metóda systemických a rodinných konštelácií slúži na zviditeľnenie toho, čo je v systéme v nesúľade,  prináša do systému harmóniu,  možnosť zmeny postoja človeka k životnej siutácii, a tým aj možnosť zmeny v jeho živote. Autorom tejto skvelej metódy, ktorá je veľmi oblúbená a získava si čoraz viac priaznivcov po celom svete,  je nemecký psychoterapeut Bert Hellinger.
Deti, ako súčasť rodiny, svojimi chorobami, poruchami správania a učenia, závislosloťami, depresiami poukazujú na niečo, čo je potrebné vidieť a prijať.
Nevyriešené a zamlčané rodinné traumy, nezhody, záťaže sa prenášajú prostrednícvom ďalšej generácie dovtedy, kým nie sú uznané, vyrovnané a vyliečené.

Priama účasť na konšteláciách nie je úplne vhodná pre deti a dospievajúca mládež, nakoľko ešte nemajú ukončený osobnostný vývoj. Keďže však oni z pozície dieťaťa nevedia vyriešiť rodinné problémy, vedia na ne len poukázať, je vhodné, aby sa konštelácií zúčastnili a zharmonizovali systém rodičia. Vďaka individuálnym figurkovým ako aj skupinovým rodinným konšteláciám vedia pochopiť, aký systém vládne v rodine, a tým oslobodiť seba aj svojich potomkov od opakujúcich sa rodinných vzorcov.
Táto technika je formou sebarozvojových techník, poradenská a čiastočne aj terapeutická metóda. Nenahrádza však psychoterapiu a odbornú lekársku starostlivosť.
Konštelácia zobrazuje náhľad   systému. Je možné ho zviditeľniť prostredníctvom zástupcov (práca v skupine) alebo figúrok a rôznych zástupných symboloch ( využívaných pri individuálnych sedeniach).

Ako konštelácie prebiehajú.

Pri figurkových konšteláciách si klient náhodne vyberá figurky, ktoré rozostaví na stôl. Jednotlivé figurky predstavujú zástupcov systému. Spôsob rozostavenia a vzťahy medzi figurkami zobrazia náhľad problému.


Po pochopení príčin problému sa môže daný systém zharmonizovať a uviesť do rovnováhy pomocou liečivých viet a afirmačných techník. Jedno konštelačné sedenie trvá cca 1- 1,5 hodiny. Pri jednom sedení sa rieši len jeden konkrétny problém.


Figurkové konštelácie u detí sa používajú vo forme konštelačného náhľadu, kde sa na základe rozostavania figúriek zviditeľní ich pohľad a vnímanie rodinného systému, aj to čo v systéme nie je v rovnováhe a vytvára nesúľad ev. problém. V mnohých prípadoch už samotné zviditeľnenie problému pôsobí uvoľňujúco a liečebne. V niektorých prídapoch je potrebné, aby následne rodič dieťaťa absolvoval individuálne, resp. skupinové konštelačné sedenia. 

V prípade záujmu si môžete dohovoriť individuálne konštelačné sedenie  emailom.

Skupinové konštelácie

Skupinové konštelácie prebiehajú v malej skupine ľudí vo vopred stanovených termínoch.  Termíny skupinových konštelačných workshopov sú aktuálne v príprave.

Nákupný košík