Psychomotorický vývin – Prvý rok života (12. mesiac)

V priebehu prvého roka z malého bábätka postupne rastie samostatná osobnosť.

Čím ďalej, tým je viac samostatné; týka sa to chôdze, hrania, či jedenia. Naďalej sa vyvýja a napreduje po stránke motorickej aj psychickej. Z pohľadu rodičov je prvý rok života dieťatka veľkým životným okamžikom.

Čo bábätko dokáže

Traduje sa, že dieťa v prvom roku chodí. Ale nie je tomu tak. Prvé samostatné kroky síce okolo dvanásteho mesiaca urobí, ale po pár krokoch väčšinou stráca rovnováhu a sadá si. Chôdza je veľmi neistá, so širokou bázou a ohnutím tela v páse. Keď sa potrebuje rýchlo premiestniť z miesta na miesto, dáva prednosť lezeniu, ktoré už v tomto veku zvláda perfektne. Vývoj chôdze však napreduje a každým dňom sa zdokonaľuje.

Trvá cca do 15-18 mesiacov, kým dieťatko dokáže skutočne samostatne chodiť. Rozvoj pohybových aktivit je však veľmi individuálny. Bábätko začne chodiť vtedy, keď je na to fyzicky aj psychicky pripravené. Pre zdravý vývin nie je dobré podporovať chôdzu v chodítkach. Ich používanie vedie k zlozvykom a nesprávnym chôdzovým stereotypom ( chôdza na špičkách, krivenie chrbtice, atď.) V oblasti jemnej motoriky dokáže cielene umiestniť predmet na presne určené miesto, či vykonávať každou rukou iný pohyb. Takýto výkon predpokladá zvládnuť súhru očí, ruky aj priestorového vnímania.

Vývin reči

Veľké pokroky prichádzajú aj v porozumení reči a hlasových prejavoch. Spočiatku sa rozvíja porozumenie a až potom aktívna slovná zásoba. Koncom 12. mesiaca dojča ovláda cca 5-20 slov, je to však veľmi individuálne. Sú to zväčša slová typu: ma- ma, ta- ta, ha- vo, ba- ba, atď.

Hra a emocionálne prejavy

V tomto veku sa dieťa rado hrá. Má v obľube hru s rôznymi domácimi potrebami, ako sú ; hrnce, varechy, krabice, noviny, atď. Čo sa týka hračiek vhodné sú kocky, ktoré ukladá na seba; ,skladačky s otvormi, do ktorých sa snaží vkladať predmety rôznych tvarov; obrázkové knižky so zvieratkami, ktoré sa snaží napodobňovať. Má záujem hrať sa skôr s dospelými, ktorí sa mu vedia prispôsobiť a snažia sa mu porozumieť. Dieťa sa ešte nedokáže hrať so svojimi rovesníkmi, nakoľko je zamerané len na seba a na naplňovanie vlastných potrieb. Vie byť veľmi tvrdohlavé a dožadovať sa pozornosti na dosiahnutie toho, čo si zaumieni.

Jedálniček

Strava ročného dieťatka by mala byť primerane pestrá. Mala by obsahovať mäsko, ovocie, zeleninu, mliečne výrobky, obiloviny, a i. Neoddeliteľnou súčasťou stravy ostáva materské mlieko, eventuálne mliečna formula. U detí s predispozíciou na alergiu je potrebná primeraná opatrnosť v zavádzaní nových potravín. Do jedného roka by deti nemali jesť citrusové plody, jahody, kiwi, tvaroh, morské ryby, údeniny. Potraviny by sa nemali soliť ani koreniť. Ročné dieťa by malo vedieť samé piť z pohára a trafiť si lyžičkou do úst. Je potrebné podporovať ho v samostatnosti pri jedení a začať mu vštepovať správne stravovacie návyky vlastným príkladom a spoločným stolovaním s ostatnými členmi rodiny.

Stimulácia

Ročné dieťa sa veľmi rýchlo učí a nové poznatky si ukladá do pamäte. Je potrebné ho podporovať a pomáhať mu objavovať svet, prizývať ho na pomoc pri denných aktivitách, čítať mu obrázkové knižky, hrať sa s ním a veľa sa smiať.

Nákupný košík